Rieko Osu Lab. cognitive neuroscience,

School of Human Science, Waseda Univ. JAPAN

早稲田大学人間科学学術院 大須理英子研究室(認知神経科学)

MEMBERS

Members
 

Professor 

Rieko Osu

 

Research associate

Toru Takahashi

 

PhD. student

Taiki Yoshida / Kento Hirayama

             

Master student

M2: Yuta Takahashi / Yuro Kurihara

M1: Chie Tsuno / Xiang Felix, Yan / Yucheng Huang

Undergraduate

B4: Yukina Yoshimoto / Masato Ito / Keito Teshima / Ryota Yamazaki / 

Keisuke Adachi / Reiji Okuma / Taiki Takazawa / Kai Nakajima

B3: Yoshitaka Kobayashi / Masaaki Kumeta / Yu Mikami / Takaki Inoue / Natsuki Tanaka / Yuki Kakita / Tasuki Miyashita

B4e: Makoto Nishino / Hiromi Sekine
B3e: Naoko Saida / Masaaki Fujino

 
 
 
 
 

(c) Osu lab, Waseda University, 2020