top of page

Rieko Osu Lab. cognitive neuroscience,

School of Human Science, Waseda Univ. JAPAN

早稲田大学人間科学学術院 大須理英子研究室(認知神経科学)

MEMBERS

Members
Professor

Professor 

Rieko Osu

 

Research associate

Toru Takahashi

 

PhD. student

Taiki Yoshida / Kento Hirayama

             

Master student

M2: Yuta Takahashi / Yuro Kurihara

M1: Chie Tsuno / Xiang Felix, Yan / Yucheng Huang

Undergraduate

B4: Yukina Yoshimoto / Masato Ito / Keito Teshima / Ryota Yamazaki / 

Keisuke Adachi / Reiji Okuma / Taiki Takazawa / Kai Nakajima

B3: Yoshitaka Kobayashi / Masaaki Kumeta / Yu Mikami / Takaki Inoue / Natsuki Tanaka / Yuki Kakita / Tasuki Miyashita

B4e: Makoto Nishino / Hiromi Sekine
B3e: Naoko Saida / Masaaki Fujino

Reseach associate
Doctor
Master
Undergraduate
e-school

(c) Osu lab, Waseda University, 2020

bottom of page