top of page

Rieko Osu Lab. cognitive neuroscience,

School of Human Science, Waseda Univ. JAPAN

早稲田大学人間科学学術院 大須理英子研究室(認知神経科学)

MEMBERS

Members
Professor

Professor 

Rieko Osu

 

Assistant professor

Toru Takahashi

 

PhD. student

Taiki Yoshida / Kento Hirayama / Yuro Kurihara

             

Master student

M2: Chie Tsuno / Xiang Felix, Yan / Yucheng Huang

M1:  Masato Ito / Ryota Yamazaki / Keisuke Adachi /

Reiji Okuma / Kai Nakajima

Undergraduate

B4: Yoshitaka Kobayashi / Masaaki Kumeta / Yu Mikami / Takaki Inoue / Natsuki Tanaka / Yuki Kakita / Tasuki Miyashita

B3:  Hiroki Chiba / Inori Sato /  Kazuhide Honda / Toshiaki Tsubonuma /  Luo Qinglin / Satoshi Isomura / Yuki Hitsuma / 

B4e: Naoko Saida / Hiromi Sekine/ Masaaki Fujino

B3e:  Taiyo Hama / Misao Omata

Assistant professor
Doctor
Master
Undergraduate
e-school

(c) Osu lab, Waseda University, 2020

bottom of page