Rieko Osu Lab. cognitive neuroscience,

School of Human Science, Waseda Univ. JAPAN

早稲田大学人間科学学術院 大須理英子研究室(認知神経科学)

MEMBERS

Members
 

Professor 

Rieko Osu

 

Assistant professor

Toru Takahashi

 

PhD. student

Taiki Yoshida / Kento Hirayama / Yuro Kurihara

             

Master student

M2: Chie Tsuno / Xiang Felix, Yan / Yucheng Huang

M1:  Masato Ito / Ryota Yamazaki / Keisuke Adachi /

Reiji Okuma / Kai Nakajima

Undergraduate

B4: Yoshitaka Kobayashi / Masaaki Kumeta / Yu Mikami / Takaki Inoue / Natsuki Tanaka / Yuki Kakita / Tasuki Miyashita

B3:  Hiroki Chiba / Inori Sato /  Kazuhide Honda / Toshiaki Tsubonuma /  Luo Qinglin / Satoshi Isomura / Yuki Hitsuma / 

B4e: Naoko Saida / Hiromi Sekine/ Masaaki Fujino

B3e:  Taiyo Hama / Misao Omata

 
 
 
 
 

(c) Osu lab, Waseda University, 2020