top of page

Rieko Osu Lab. cognitive neuroscience,

School of Human Science, Waseda Univ. JAPAN

早稲田大学人間科学学術院 大須理英子研究室(認知神経科学)

MEMBERS

Members

Professor 

Rieko Osu

 

Assistant professor

Toru Takahashi

 

Ph.D. student

Kento Hirayama / Yuro Kurihara / Xiang Felix, Yan / Chie Tsuno 

             

Master student

M2:  Yucheng Huang / Masato Ito / Ryota Yamazaki / Keisuke Adachi /

  Reiji Okuma / Kai Nakajima

M1:  Yuki Ito / Takaki Inoue / Takuya Okada / Naoko Saida / Yu Mikami

 

Undergraduate

B4:  Hiroki Chiba / Inori Sato /  Kazuhide Honda / 

 Toshiaki Tsubonuma /  Luo Qinglin / Satoshi Isomura

 Yuki Hitsuma / Yuki Kakita / Haruka Okamoto /

B3:  Masaki Shigeta / Nobuo Hoshi / Katsuya Amano / Takumi Goya /     Toui Fujii / Naoto Hori /  Mei Otani / Naoki Sugaya

B4e: Hiromi Sekine/ Masaaki Fujino / Taiyo Hama 

B3e: Misao Omata

Graduate destination

IBM(Engineer)|Amazon(AWS)|Accenture(Consultant)|PWC(Consultant)|Rakuten|CISCO|Future Architect|Fujitsu|Kyocera(Consultant)|Keyence|University staff

(c) Osu lab, Waseda University, 2020

bottom of page